Vĩnh Phúc: Tam Dương tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đẩy mạnh công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB). Chủ trương này đã góp phần từng bước tháo gỡ khó khăn, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng phát sinh nợ đọng trong XDCB.

Vĩnh Phúc: Tam Dương tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB trên địa bàn, UBND huyện Tam Dương tăng cường chỉ đạo các ban, ngành chức năng tập trung quản lý chặt chẽ việc đầu tư các công trình XDCB; ưu tiên dành nguồn để trả nợ XDCB, nguồn vốn đầu tư được tập trung hơn, các chủ đầu tư tích cực quy hoạch các khu đấu giá đất để tạo nguồn trả nợ XDCB, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương lập hồ sơ quyết toán để thẩm tra, phê duyệt quyết toán nhằm xác định chính xác nợ XDCB, hạn chế khởi công mới các công trình khi chưa có nguồn vốn cụ thể.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này, số nợ XDCB trên địa bàn huyện còn trên 194 tỷ đồng, giảm trên 18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân dẫn đến nợ XDCB trên địa bàn huyện là do công tác phê duyệt nhiều dự án, tổng mức đầu tư quá lớn vượt quá khả năng nguồn vốn đáp ứng. Bên cạnh đó, chính sách về đầu tư XDCB thường xuyên thay đổi, đơn giá nguyên vật liệu biến động, chế độ tiền lương, tiền công thay đổi dẫn đến phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, đồng nghĩa với việc tăng nhu cầu đầu tư, tăng nợ đọng XDCB.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư XDCB và thanh toán nợ đọng trong XDCB theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm tra việc quyết toán các dự án XDCB đã hoàn thành; tổng hợp, phân loại các công trình có vướng mắc, khó khăn trong công tác quyết toán, đề xuất phương án tháo gỡ, giải quyết; lập báo cáo danh sách các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm các quy định về quyết toán dự án hoàn thành, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. Đồng thời UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương lập kế hoạch sử dụng hiệu quả tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công, trong đó bố trí một phần vốn để ưu tiên trả nợ XDCB, số nguồn vốn còn lại tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Trang Lê