Vĩnh Phúc giải ngân vốn cho các dự án phê duyệt sau 31/3/2016

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý tỉnh Vĩnh Phúc được phép bố trí vốn năm 2016, giải ngân thanh toán đối với các dự án có quyết định phê duyệt sau ngày 31/3/2016.

Vĩnh Phúc giải ngân vốn cho các dự án phê duyệt sau 31/3/2016 - Ảnh 1

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm về số liệu đã báo cáo của các dự án cấp bách dự kiến bố trí từ nguồn dự phòng, nguồn vượt thu ngân sách nhà nước phát sinh ngoài dự án đáp ứng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành; đồng thời, thực hiện đúng các trình tự, thủ tục đầu tư khác theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.