Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Xác định xây dựng, phát triển các khu công nghiệp là đồng thời giúp các ngành kinh tế khác phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN). Nhờ đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước tin tưởng tìm đến với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp - Ảnh 1

Các dự án đầu tư vào các KCN trên địa bàn đã tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn.

Là một tỉnh nằm giáp với thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển các KCN để thu hút đầu tư; ngoài hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các KCN đang được đầu tư hoàn thiện, giao thông đối ngoại của các KCN cũng rất thuận tiện.

Nhằm phát huy thế mạnh này, thời gian qua Vĩnh Phúc đã tập trung vào công tác cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tiết kiệm thời gian làm thủ tục đầu tư thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án và các thủ tục có liên quan đến đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung quy hoạch, xây dựng đường giao thông, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc... của các KCN; đảm bảo đáp ứng kịp thời với các chi phí thấp nhất giúp các nhà đầu tư dễ dàng trong việc lựa trọn và quyết định đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút đầu tư 21 dự án mới, trong đó: có17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 164,9 triệu USD; 4 dự án DDI, với tổng số vốn đăng ký đầu tư 823,18 tỷ đồng; trong số 21 dự án mới có 11 dự án FDI thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, còn lại là các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất thép, bao bì, may mặc, dụng cụ đồ gá, tái chế chất thải công nghiệp. Các dự án tập trung đầu tư vào các KCN: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện, Bá Thiện II, Khai Quang và Phúc Yên; qua đó, nâng tổng số dự án đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 9/2016 là 195 dự án, gồm 40 dự án DDI với tổng vốn đầu tư gần 14,5 nghìn tỷ đồng và 155 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2,4 tỷ USD. Các dự án này đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc xây dựng, phát triển các khu công nghiệp đã đồng thời giúp các ngành kinh tế khác phát triển, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương. Phát triển khu công nghiệp đáp ứng được yêu cầu tiết kiệm tài nguyên, thu hút và tập trung được nguồn lực để đầu tư, xây dựng. Đây cũng được xem như là một giải pháp tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; rút ngắn và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đâu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ngoài đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, Vĩnh Phúc cần thực hiện tốt các cơ chế chính sách về phát triển thị trường, huy động vốn, khoa học công nghiệp, phát triển các vùng nguyên liệu, đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là làm tốt hơn nữa hoạt động chăm sóc các nhà đầu tư tại chỗ… Nếu làm tốt điều này, những đóng góp từ các KCN mang lại sẽ còn lớn hơn nữa cho GDP của tỉnh.

Trang Lê