Vĩnh Phúc: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên

Để giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên, huyện Yên Lạc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ dân tại xã Trung Nguyên.

Sáng 19/9, huyện Yên Lạc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ dân (giai đoạn 1) để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên.

Khu vực cưỡng chế giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

Khu vực cưỡng chế giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

Cụm công nghiệp Trung Nguyên là dự án Nhà nước thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng. Năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép huyện Yên Lạc triển khai thực hiện dự án có tổng diện tích gần 18,28ha. Trong đó diện tích thu hồi đất giai đoạn 1 là 9,95ha, giai đoạn 2 là 8,33ha.

Ngày 13/9/2023, UBND huyện Yên Lạc ra Quyết định số 5839 của Ban cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên. Diện tích đất tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đợt (1) của 18 hộ diện tích 5.661,6m. Sau tuyên truyền, 6 hộ đã nhận tiền còn 12 hộ, tổng diện tích 4.126m. Tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi (giai đoạn 1) là 9,95ha/149 hộ, thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

Đến nay, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc đã phối hợp với chủ đầu tư, UBND xã Trung Nguyên chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ diện tích đất của 46 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức phối hợp kê khai kiểm đếm, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích là 4,42ha/9,95ha đạt 44,4%.

Mặc dù huyện Yên Lạc đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà và mời lên trụ sở UBND xã Trung Nguyên để tuyên truyền vận động. Tuy nhiên, các hộ vẫn không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng, không phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động.

Để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao đất cho chủ đầu tư, huyện Yên Lạc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ dân tại xã Trung Nguyên.

Buổi cưỡng chế dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên sáng 19/9 diễn ra an toàn và đúng quy định. Số tiền đền bù cho các hộ dân không nhận sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc theo đúng quy định.

Đức Sơn - Tuấn Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vinh-phuc-cuong-che-giai-phong-mat-bang-du-an-cum-cong-nghiep-trung-nguyen-5738817.html