Vĩnh Phúc cho học sinh tạm dừng đến trường 1 tuần, tạm đóng cửa cơ sở y tế tư nhân

  Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, ngày 3/5, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã thông báo cho học sinh các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông, Giáo dục thường xuyên, các trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 đến hết ngày 8/5.

  Theo đó, Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, yêu cầu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có nhiệm vụ kết nối, thiết lập nhóm trao đổi với phụ huynh, học sinh để thực hiện nhiệm vụ tổ chức dạy học trực tuyến qua internet theo khung chương trình năm học 2020-2021 đã được quy định. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, phân công, giám sát việc triển khai dạy học trực tuyến của đơn vị mình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

  Đối với những học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến, nhà trường phải xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh của đơn vị theo nguyên tắc phải bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định; báo cáo chi tiết lý do của từng học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến và đề xuất giải pháp, hình thức để học sinh được học tập, đảm bảo kiến thức theo chương trình.

  Dừng hoạt động của tất cả các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

  Để phòng lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, tránh lây lan ra diện rộng, Sở Y tế Vĩnh Phúc yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các các cơ sở sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn kể từ 12 giờ ngày 3/5 đến khi có thông báo của Sở Y tế Vĩnh Phúc cho phép hoạt động trở lại (trừ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên). Cùng với đó, Sở Y tế Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 khi được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, UBND các cấp huy động, điều động phân công nhiệm vụ.

  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 317 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (trong đó có 2 bệnh viện đa khoa) với hơn 5.300 người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được cấp giấy chứng nhận.

  Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chất thải

  Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chất thải. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc thải bỏ khẩu trang đã qua sử dụng và vào đúng nơi quy định; thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trong phòng, chống dịch COVID-19.

  Đồng thời, tổ chức rà soát và đánh giá về khả năng tiếp nhận việc xử lý chất thải các cơ cơ sở xử lý chất thải rắn hiện có trên địa bàn tỉnh để có các phương án dự phòng về thu gom, xử lý chất thải trong mọi tình huống diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và chủ động báo cáo, đề xuất UBND theo quy định. Vĩnh Phúc cũng giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm, khu vực cách ly...thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải y tế lây nhiễm... đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định.

  Nguyễn Trọng Lịch - Nguyễn Thảo (TTXVN)

   Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/vinh-phuc-cho-hoc-sinh-tam-dung-den-truong-1-tuan-tam-dong-cua-co-so-y-te-tu-nhan-20210503191141872.htm