Vĩnh Phúc: Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

Ngày 13.9, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thời gian qua, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan cho biết: việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm là một trong những hình thức giám sát của Quốc hội và HĐND được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo đó, HĐND tỉnh và cấp huyện trên địa bàn sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm 2023.

Để việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ HĐND do HĐND bầu được triển khai hiệu quả đúng quy định, trong chương trình bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu, ngoài việc truyền đạt, trao đổi về các chuyên đề theo kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phổ biến, quán triệt Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị và triển khai hướng dẫn Nghị quyết 96/2023/QH15 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị, các đại biểu tập trung theo dõi, tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận, nắm bắt chắc các vấn đề có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Trong 2 ngày làm việc, đại biểu HĐND các cấp được truyền đạt 3 chuyên đề: kỹ năng xem xét, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách ở địa phương; HĐND với vấn đề lao động - việc làm; triển khai hướng dẫn Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội Khóa XV về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ cho Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và thảo luận về những vấn đề đại biểu HĐND quan tâm.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ dành thời gian cho các đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đề xuất những những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động.

X. Việt - N. Nam

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/vinh-phuc-boi-duong-ky-nang-hoat-dong-cho-dai-bieu-hdnd-cac-cap-i342892/