Vĩnh Long: Nhiều mẫu rượu có tạp chất vượt mức cho phép 300 - 400 lần

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, 56/58 cơ sở sản xuất kinh doanh rượu bia vi phạm, chiếm tỉ lệ 94,8%. Qua đó, đoàn cũng đã tiến hành lấy 56 mẫu rượu men, bia để xét nghiệm lý hóa, kết quả có 43 mẫu rượu không đạt yêu...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/20081230.85897/20081230.58655/20090102.87574.html