Vĩnh Long: Người có công kêu gọi đầu tư được thưởng đến 15.000 USD/dự án

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Đó là chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vừa được UBND tỉnh ban hành.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18862