Vĩnh Long: Miễn học phí cho học viên GDTX diện phổ cập giáo dục

GD&TĐ - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành văn bản số 4517/UBND-VX về việc triển khai Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 14.

Vĩnh Long: Miễn học phí cho học viên GDTX diện phổ cập giáo dục - Ảnh 1

Theo Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND, ngoài đối tượng miễn, giảm theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, thì đối với đối tượng là học viên thuộc diện phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông học chương trình giáo dục thường xuyên sẽ được miễn học phí và ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cấp bù khoản học phí này.

Về điều kiện và thủ tục, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên phải được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thuộc diện phổ cập giáo dục của xã, phường, thị trấn. Các cơ sở giáo dục có đối tượng nêu trên căn cứ đơn (có xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) để thực hiện miễn học phí.