Vĩnh Long: Đầu tư trên 37 tỷ đồng xây nhà ở xã hội

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Dự án xây dựng chung cư do Trung tâm quản lý và phát triển nhà ở làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện. Tổng mức đầu tư của dự án trên 37 tỷ đồng được sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/05/09/095455/7802