Vĩnh Hưng: Đẩy mạnh tuyên truyền về khu vực phòng thủ

Thời gian qua, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng KVPT. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của KVPT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng giai đoạn và đối tượng; chú trọng giáo dục 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối quốc phòng toàn dân, đường lối chiến tranh nhân dân, chủ trương xây dựng KVPT của Đảng và Nhà nước;...

Hoạt động thông tin đối ngoại được thực hiện theo đúng định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với phương châm chính xác, kịp thời, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên tuyến biên giới được kiểm soát tốt; quan hệ hợp tác giữa chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Vĩnh Hưng và các huyện: Kong Pong Ro, Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia được đẩy mạnh.

Huyện Vĩnh Hưng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ giai đoạn 2019-2023

Giai đoạn 2019-2023, huyện tổ chức được 25 lớp tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền; tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, nhân dân 5 xã biên giới, có hơn 2.500 lượt người tham dự. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện duy trì chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh biên giới; Quốc phòng toàn dân trên sóng phát thanh; xây dựng 10 cụm panô cổ động, 20 khẩu hiệu tuyên truyền trên tuyến biên giới; duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao hàng năm giữa các xã biên giới đối diện. Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau với chính quyền, nhân dân Campuchia.

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Các chương trình, nội dung nghiên cứu, học tập, giáo dục được thực hiện nghiêm túc, khoa học, sát với thực tiễn. Các trường học trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lịch sử Đảng; lịch sử, truyền thống của huyện; quốc phòng - an ninh cho học sinh. Giai đoạn 2019-2023, huyện tổ chức được 285 cuộc tuyên truyền có hơn 18.000 lượt học sinh tham dự; tổ chức 55 cuộc tọa đàm, thi tìm hiểu dưới cờ có gần 11.500 lượt học sinh tham gia.

Huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 huyện, trong đó chú trọng lựa chọn cán bộ, công chức, đảng viên có đủ năng lực, trình độ, đạo đức quản lý và sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 phục vụ tuyên truyền; tăng cường công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước trên không gian mạng như tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên fanpage Vĩnh Hưng vùng đất kiên cường, VINHHUNG35, THÁP MƯỜI QUÊ TÔI. Giai đoạn 2019-2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp các cơ quan, lực lượng đăng hơn 9.000 tin, bài, thu hút hơn 700.000 tài khoản quan tâm theo dõi, trong đó có gần 150.000 lượt like, share và hơn 3.300 bình luận, đấu tranh phản bác.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương, thời gian tới, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Văn Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vinh-hung-day-manh-tuyen-truyen-ve-khu-vuc-phong-thu-a177848.html