Vĩnh Hoàn giải thể Công ty con tại Hậu Giang sau 2 năm hoạt động

Sau 2 năm hoạt động, chủ sở hữu 100% vốn tại Vĩnh Hoàn Hậu Giang đã quyết định giải thể công ty.

Vĩnh Hoàn giải thể Công ty con tại Hậu Giang sau 2 năm hoạt động - Ảnh 1

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE), Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) đã có thông báo về quyết định giải thể của Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Hậu Giang.

Được biết, ngày 8/12/2014, hội đồng quản trị VHC đã thống nhất thông qua về việc thành lập Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Hậu Giang với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, VHC góp 100% vốn.

Ngành nghề kinh doanh chính của Vĩnh Hoàn Hậu Giang là nuôi trồng thủy sản nội địa, bán buôn thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản...

Như vậy, sau 2 năm hoạt động, chủ sở hữu 100% vốn tại Vĩnh Hoàn Hậu Giang đã quyết định giải thể công ty.

Sau khi giải thể, VHC sẽ còn lại 6 công ty con và 1 công ty liên kết. Trong đó, Công ty CP Thực Phẩm XK Vạn Đức Tiền Giang có vốn điều lệ 305,4 tỷ đồng, là công ty con 100% vốn có giá trị đầu tư lớn nhất trong số các công ty con của VHC.

Về công ty mẹ VHC, 9 tháng đầu năm 2016, VHC có hiệu quả kinh doanh tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt 5.560 tỷ đồng, tăng 19%. Lợi nhuận sau thuế 457 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2015. So với kế hoạch đặt ra cho năm 2016, VHC đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và vượt 31% kế hoạch lợi nhuận cả năm.