Vịnh Hạ Long xếp thứ 3 trong bình chọn kỳ quan thế giới

Vịnh Hạ Long của Việt Nam vào ngày 17/2 xếp ở vị trí thứ ba trong danh sách bình chọn 7 kỳ quan tự nhiên thế giới trên trang web www.new7wonders.com của tổ chức NewOpenWorld.