Vịnh Hạ Long "đứng" giữa lòng Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ III đã chọn Hà Nội làm điểm dừng chân với một chuỗi hoạt động bao quanh "Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên thế giới".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=28993