Vinh danh 22 cá nhân và doanh nghiệp vì người khuyết tật

NDĐT- Ngày 17-4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tôn vinh 10 cá nhân và 12 doanh nghiệp đoạt giải thưởng “Dải băng xanh” hoạt động vì người khuyết tật.

Trao giải cho các cá nhân.

Giải thưởng Dải băng xanh của Hội đồng Dải băng xanh (Brec) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) thành lập để thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật ra đời năm 2007. Hiện nay, Brec có hơn 160 thành viên, tạo hơn 2.000 việc làm cho người khuyết tật trên cả nước. Giải thưởng nhằm ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp, các cá nhân đã tích cực tuyển dụng, sử dụng lao động khuyết tật.

Giải thưởng năm nay được trao cho năm nhóm: doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động khuyết tật làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các cá nhân và doanh nghiệp có đóng góp đặc biệt cho hoạt động của Brec.

Theo Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, đây là một trong những hoạt động góp phần đưa Luật Người khuyết tật và các chính sách về nhóm đối tượng này đi vào cuộc sống. Luật Người khuyết tật, có hiệu lực từ ngày 1-1-2011, có những quy định khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật. Nhà nước có ưu đãi về thuế, vay vốn, thuê đất và các hỗ trợ khác cho doanh nghiệp tuyển dụng nhiều người khuyết tật. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 với nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, việc làm cho người khuyết tật là nội dung ưu tiên, để đến năm 2015 có thể hỗ trợ 250 nghìn người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp.

Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang chỉ đạo lồng ghép việc dạy nghề cho người khuyết tật vào các chương trình dạy nghề quốc gia về tạo việc làm, nhằm tăng nguồn kinh phí bền vững cho lĩnh vực này.

Cũng trong hôm nay, USAID và VNAH đã công bố chương trình hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật Việt Nam kéo dài trong ba năm, từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 9 năm 2015 nhằm giúp đỡ khoảng 10 nghìn cá nhân.

Trọng tâm của chương trình là xây dựng hệ thống quản lý ca và chuyển tuyến hoạt động hiệu quả, cải thiện chất lượng và tiếp cận dịch vụ chuyên biệt, các dịch vụ y tế công cộng nhằm ngăn ngừa và hạn chế tình trạng khuyết tật. Trước mắt, chương trình sẽ vận hành hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật tại Đà Nẵng, từ đó triển khai rộng tới một số địa phương khác như Bình Định, Đồng Nai Thừa Thiên - Huế…

Các doanh nghiệp nhận giải thưởng.

LÊ NGÂN