Vinh danh 10 tấm gương phòng, chống tham nhũng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng qua 18/3, Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng trung ương và Ban Chỉ đạo của TP đã tổ chức hội nghị gặp mặt 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tham nhũng của Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=136310