Vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin chứng khoán

Ngày 11-11, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2016 với sự tham dự của 300 đại biểu đến từ các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch tại HNX.

Vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin chứng khoán - Ảnh 1

Hội nghị đã vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin và 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX trong chương trình đánh giá CBTT&MB 2016.

Hội nghị doanh nghiệp là chương trình thường niên của HNX nhằm tổng kết hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch trong năm 2015 – 2016 và bàn thảo kế hoạch hoạt động năm 2017. Tại Hội nghị, HNX còn công bố kết quả Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm 2015-2016 và vinh danh các doanh nghiệp minh bạch nhất.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020). UBCKNN xác định mục tiêu trọng tâm là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, tiếp tục đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn và dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô.

Phó Chủ tịch đánh giá cao Hội nghị doanh nghiệp thường niên của HNX, xem đây là một kênh trao đổi thông tin hiệu quả giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý, vận hành thị trường, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các doanh nghiệp, HNX và UBCKNN. Phó Chủ tịch cũng biểu dương các doanh nghiệp được vinh danh doanh nghiệp minh bạch nhất và các doanh nghiệp niêm yết, đăng kí giao dịch trên HNX đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tổng kết hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch năm 2015 & năm 2016, đại diện lãnh đạo HNX, Phó TGĐ Nguyễn Vũ Quang Trung đã cho biết với mục tiêu Môi trường thân thiện, Doanh nghiệp chất lượng, Nhà đầu tư hiểu biết, HNX đã tích cực phối hợp các cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, đa dạng hóa sản phẩm giao dịch, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường tính minh bạch trên thị trường, hoàn thiện hệ thống phân bảng, hệ thống chỉ số.

Hội nghị cũng dành thời gian khảo sát việc thực hiện quản trị công ty của các doanh nghiệp. Dưới sự chủ trì của chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, các chuyên gia và đại biểu đã tham gia thảo luận, bình luận các vấn đề được lấy ý kiến ngay tại Hội nghị, bao gồm: Hiệu quả hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh của DN và những đòi hỏi thực tế trong công tác quản lý trên thị trường chứng khoán. Đây là phần thảo luận sôi nổi và thu hút được sự quan tâm rất lớn từ các doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Tổng kết chương trình đánh giá CBTT &MB 2016, Hội nghị đã vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin và 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX trong chương trình đánh giá CBTT&MB 2016.

Thùy Linh