Vĩnh biệt tác giả Đoạn đầu đài

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    C. Aitmatov mãi mãi là nhà văn xông xáo, luôn đề cập đến những vấn đề có tính thời đại sâu sắc. Văn ông đi vào những mặt khuất lấp của cuộc sống, miêu tả những số phận bi kịch có ý nghĩa nhân đạo và triết lý sâu xa

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/228261.asp