Vincom phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 22/10, Công ty cổ phần Vincom đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu công ty, có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và lãi suất là 10,3%/năm.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219560/Default.aspx