Vinaxuki chào hàng 5 dòng xe tải tự đổ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Việc tự sản xuất và sử dụng nhiều phụ tùng, chi tiết linh kiện sản xuất ngay tại Việt Nam cũng giúp Vinaxuki tăng tỷ lệ nội địa hóa của các dòng xe tải này lên đạt 30% đến 40%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=150174