Vinatrans tạm ứng cổ tức 10% và góp thêm vốn vào CTCP Cảng Mipec

Tiền mặt hiện tại là không đủ để Vinatrans vừa mua cổ phần và trả cổ tức.

Vinatrans tạm ứng cổ tức 10% và góp thêm vốn vào CTCP Cảng Mipec - Ảnh 1

Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (HNX: VNT) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

Cụ thể, Vinatrans sẽ chi ra hơn 8,5 tỷ đồng để tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2016 (mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Trước đó, ngày 15/10, VNT cũng vừa quyết định chi ra 28 tỷ đồng để nhận góp bù 2,8 triệu cổ phần tại CTCP Cảng Mipec cho hai cá nhân. Cụ thể, VNT sẽ góp bù 1.05 triệu cp Cảng Mipec không góp đủ của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và 1.75 triệu cp Cảng Mipec của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Theo báo cáo tài chính soát xét của VNT tính đến 30/6, công ty đang có lượng tiền và tương đương tiền khoảng 25,6 tỷ đồng, như vậy xem ra VNT sẽ dùng hết trong tài khoản cộng với các khoản lợi nhuận trong quý III hoặc vay thêm tiền mới có thể cùng lúc thực hiện 2 quyết định trên.