Vinatex thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đang được chuyển đổi thành một tập đoàn đa sở hữu, với kinh doanh chủ yếu là hàng dệt may thời trang có đẳng cấp cùng với phát triển mạnh ba lĩnh vực kinh doanh hỗ trợ là tài chính, hạ tầng và bán lẻ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112979&sub=55&top=38