Vinatex: Kế hoạch 2017 lãi hợp nhất 749 tỷ đồng, tăng trưởng 10%

Ngày 29/06, Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, trình lên kế hoạch kinh doanh, đầu tư và một số nội dung khác.

Vinatex: Kế hoạch 2017 lãi hợp nhất 749 tỷ đồng, tăng trưởng 10% - Ảnh 1

Năm 2017,Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.999 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm trước. Dù vậy lợi nhuận hợp nhất đặt ra vẫn tăng gần 10% đạt 749 tỷ đồng, nhờ tổng chi phí được cắt giảm gần 4%.

Đối với riêng Công ty mẹ, tổng doanh thu năm 2017 chỉ tiêu đạt 1.791,5 tỷ đồng, tăng 38% so với thực hiện 2016. Theo đó, lãi trước thuế sẽ tăng 22%, lên mức gần 355 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 6%.

Điểm lại kết quả năm 2016, Vinatex đạt doanh thu hợp nhất 16.029 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2015; lợi nhuận trước thuế tăng 6% đạt 683,5 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ ghi nhận gần 1.300 tỷ đồng doanh thu và 283,4 tỷ đồng, tương đương 92% và 61% kế hoạch đã đề ra. Công ty sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 5%.

Về hoạt động đầu tư, Tập đoànVinatex đầu tư 6.929 tỷ đồng vào 5 lĩnh vực chính gồm: lĩnh vực sợi với 10 dự án (2.073 tỷ đồng), lĩnh vực dệt nhuộm với 9 dự án (1.399,5 tỷ đồng), lĩnh vực may với 13 dự án (1.225,8 tỷ đồng), lĩnh vực nâng cấp sửa chữa, thay thế máy móc thiết bị với 7 dự án (277,2 tỷ đồng), lĩnh vực di dời có 1 dự án di dời Tổng Công ty Dệt May Nam Định với tổng mức đầu tư là 711,6 tỷ đồng và một số dự án khác (1.242,2 tỷ đồng).