VINASAT-I: Khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quỹ đạo không gian

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Sáng nay, 12- 3, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã họp báo công bố về việc phóng vệ tinh đầu tiên của Việt Nam VINASAT-I lên quỹ đạo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117454&sub=72&top=41