VINASAT 1 Ngôi sao đầu tiên của Việt Nam trên quỹ đạo không gian

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline:Sự kiện Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh Vinasat-I đã thu hút được sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng về lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế mà nó còn có ý nghĩa chính trị to lớn.

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=14269