Vinaphone ứng cử viên sáng giá của 3G

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sắp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức thi tuyển để cấp phép triển khai công nghệ 3G (mạng di động thế hệ thứ 3) cho các nhà cung cấp dịch vụ di động.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/174475