Vinamotor đầu tư 4 dự án ra nước ngoài

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Trong năm 2008, Vinamotor sẽ hợp tác đầu tư ra nước ngoài 4 dự án với giá trị đầu tư khoảng 200 triệu USD...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=5c802826c0ca9a&page=category