Vinamilk mở văn phòng tại Thái Lan

Ngày 11-11, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã thông qua nghị quyết phê duyệt thành lập văn phòng đại diện tại Thái Lan.

Đây là văn phòng đại diện thứ hai tại nước ngoài của Vinamilk được thành lập sau văn phòng đại diện tại Ba Lan.

Ngoài ra, nghị quyết của hội đồng quản trị Vinamilk giao cho bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc, triển khai thực hiện tất cả thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập văn phòng đại diện phù hợp với pháp luật của Việt Nam và Thái Lan bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm nhân sự và quy chế hoạt động của văn phòng đại diện.

Vinamilk cũng đã cùng đối tác chiến lược Topmost Enterprise (Thái Lan) có những cam kết trong đầu tư hợp tác để chính thức phân phối sản phẩm sữa chua vào thị trường Thái Lan.