Vinalines sẽ trở thành tập đoàn trong năm 2008

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết sẽ phấn đấu hoàn tất quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp để có thể sớm chuyển sang hoạt động theo mô hình Tập đoàn trong năm nay.