Vinalines lỗ lũy kế hơn 4.000 tỉ đồng

Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016. Cụ thể, doanh thu của doanh nghiệp này đạt gần 8.000 tỉ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vinalines lỗ lũy kế hơn 4.000 tỉ đồng - Ảnh 1

Vinalines cũng đã giảm mạnh các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, nhưng giá vốn hàng bán tăng 11% khiến doanh nghiệp tiếp tục lỗ hơn 521 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm. Tính đến cuối tháng 6, Vinalines lỗ lũy kế 4.032 tỉ đồng, tăng so với số lỗ lúc đầu năm (3.323,8 tỉ đồng).

Tổng tài sản của Vinalines đạt 30.965 tỉ đồng, giảm nhẹ so với số đầu năm là 32.154 tỉ đồng, trong đó nợ phải trả là hơn 24.213 tỉ đồng. Theo kế hoạch năm 2016, Vinalines đặt mục tiêu tổng sản lượng vận tải biển đạt 22,5 triệu tấn, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 64,5 triệu tấn, tổng doanh thu đạt 19.000 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 126 tỉ đồng.

H.Sương