VinaGame sắp tung ra High Street 5 và Maple Story

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    High Street 5 là game nhảy theo nhạc có phong cách giống Audition của VTC Game còn Maple Story là sản phẩm MMORPG 2D đã ra đời ở Hàn Quốc từ 2003.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/04/3B9AE33B