Vinaconex báo lãi quý III tăng 61%

Theo giải trình của công ty, lợi nhuân quý III tăng mạnh chủ yếu do lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tăng so với cùng kỳ 2015, đạt hơn 20,9 tỷ đồng.

Vinaconex báo lãi quý III tăng 61% - Ảnh 1

Tổng công ty cổ phần XNK và xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã VCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.

Theo đó, trong quý III/2016, công ty đạt doanh thu thuần 2.372,8 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán cũng tăng hơn 19% lên hơn 2.017,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của công ty còn 355,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 317 tỷ đồng của cùng kỳ 2015.

Trong quý này, Vinaconex đạt 20,9 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh liên kết, tăng mạnh so với khoản lỗ lên tới gần 76 tỷ đồng cùng kỳ. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 26% đã góp phần kéo lợi nhuận trước thuế của công ty lên 218,8 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2016 tương ứng đạt 200,35 tỷ đồng, tăng 61% so với mức 124,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng 2016, Vinaconex đạt doanh thu thuần 5.618,3 tỷ đồng, tăng so với mức 5.253 tỷ đồng của 2015.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 515,8 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận sau thuế đạt 474,6 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 9 tháng đạt 777 đồng/cổ phiếu, so với chỉ 598 đồng/cổ phiếu cùng kỳ 2015.

Tính tới 30/9/2016, tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ từ 1.513,5 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 1.445,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty tăng gần 1.000 tỷ đồng, từ 2.760,9 tỷ đồng hồi đầu năm lên 3.662,8 tỷ đồng tới 30/9, trong đó, chủ yếu là các hạng mục xây dựng dở dang.

Tổng nợ phải trả đến 30/9 tăng 6,2% lên 14.235 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 10.397 tỷ đồng, nợ dài hạn là 3.837,9 tỷ đồng, đều tăng nhẹ so với đầu kỳ.

Vân Hạ