VinaCapital đầu tư vào viễn thông

    Gốc

    (NLĐ)- Tập đoàn Tài chính VinaCapital vừa ký thỏa thuận với Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT để đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/206765.asp