Vinacafe lãi hơn 255 tỷ, hoàn thành 64% kế hoạch năm

BizLIVE - Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Vinacafe lần lượt tăng 34% và 122% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Ảnh minh họa.

CTCP Vinacafe Biên Hòa (mã VCF) đã công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 709,8 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp đạt 255,4 tỷ đồng, tăng 46%.

Quý này doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty cao gấp 5,5 lần cùng kỳ, ở mức 12,8 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí bán hàng lại tăng từ 104 tỷ đồng lên 158,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh.

Kết quả, công ty lãi ròng hơn 91 tỷ đồng, tăng 45% so với quý III/2013.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.927 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 255,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 122% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Với mục tiêu 3.000 tỷ đồng doanh thu và 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm, VCF đã hoàn thành 64% kế hoạch năm đề ra.

Tổng tài sản tính đến cuối quý III là 2.026 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm 449 tỷ đồng, gấp 2,7 lần đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 801 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.331 tỷ đồng.

NGUYÊN MINH