Vimeco phát hành 3 triệu cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Cơ giới, Lắp máy và Xây dựng - Vimeco (mã VMC-HASTC) sẽ chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=85e6d771b45375&page=category