Viglacera chốt cổ tức 16%, chi 3.000 tỷ đồng vào đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng công ty Viglacera (VGC) dự kiến chi 3.000 tỷ đồng vào đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp đạt 2.450 tỷ đồng.

Tại Báo cáo thường niên, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 34% so với mức thực hiên năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 10%.

Doanh thu và lợi nhuận mục tiêu công ty mẹ năm 2022 đạt lần lượt 6.500 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, tương đương tăng 17% và tăng 4% so với mức thực hiện năm 2021.

Viglacera dự kiến chi 3.000 tỷ đồng vào đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp (KCN) chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt giá trị 2.450 tỷ đồng. Cổ tức năm 2022 dự kiến trình cổ đông chốt ở mức 16%.

Mục tiêu phấn đấu giai đoạn năm 2022-2030, Viglacera sẽ chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới khoảng 2.000ha KCN và 200ha trong lĩnh vực nhà ở.

Đồng thời, Viglacera cũng sẽ tăng vốn của Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ để triển khai đầu tư giai đoạn 2 (công suất 900 tấn/ngày), tăng vốn tại 2 đơn vị khác là CTCP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên và Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu Viglacera, đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam (VFG).

Ngược lại, Viglacera sẽ tiếp tục triển khai các bước thoái vốn tại một số đơn vị vật liệu xây dựng không hiệu quả như Gạch ngói Từ Sơn, Gốm xây dựng Yên Hưng, Từ Liêm…

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/viglacera-chot-co-tuc-16-chi-3000-ty-dong-vao-dau-tu-xay-dung-co-ban-134553.html