Viettel đứng đầu trong các doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận cao

Theo báo cáo về sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước Chính phủ vừa gửi Quốc hội: Lợi nhuận kế toán trước thuế của các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) đạt 150.355 tỷ đồng, giảm 12% so với thực hiện năm 2014, nếu xét trong cùng số lượng TĐ, TCT hiện có năm 2015.

Viettel đứng đầu trong các doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận cao - Ảnh 1

Các TĐ, TCT có lợi nhuận kế toán trước thuế đạt cao trên 2.000 tỷ đồng vẫn chủ yếu ở những TĐ, TCT có quy mô lớn, đứng đầu là Viettel với 45.046 tỷ đồng, PVN đứng thứ 2 với 42.892 tỷ đồng; tiếp đó là TCT Đầu tư và kinh doanh vốn NN (8.584 tỷ đồng); Mobifone (7.129 tỷ đồng); EVN (4.595 tỷ đồng); TCT Máy động lực và máy nông nghiệp (4.337 tỷ đồng); TĐ Bưu chính viễn thông (3.453 tỷ đồng); TCT Cảng Hàng không Việt Nam (2.277 tỷ đồng); TĐ Hóa chất VN (2.135 tỷ đồng); TĐ CN Cao su Việt Nam (2.474 tỷ đồng); TCT CN Xi măng Việt Nam (2.792 tỷ đồng); TCT Thương mại Sài Gòn (2.755 tỷ đồng).

Một số TĐ, TCT có tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt cao như: TCT Xăng dầu quân đội đạt 76%; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre đạt 56%; Mobifone đạt 46%; Viettel đạt 41%; TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 32%; TCT Máy động lực và máy nông nghiệp đạt 29%...

Sau quá trình tái cơ cấu, bước đầu một số TĐ,TCT đã hoạt động có hiệu quả và bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước như TCT Xăng dầu quân đội đạt 267 tỷ đồng; TCT Cà phê Việt Nam đạt 131 tỷ đồng; TCT Truyền thông đa phương tiện - VTC đạt 123 tỷ đồng; TCT XD Trường Sơn đạt 79 tỷ đồng; TCT Lương thực Miền Nam đạt 26 tỷ đồng; TCT Cơ khí XD đạt 47 tỷ đồng.

V.H