Vietstock tiếp nhận đầu tư từ quỹ IDG Venures Vietnam

    Gốc

    Ngày 7/11/2007. Công ty cổ phần Tài Việt (Vietstock)- đơn vị chủ quản của website www.viet stock.com.vn

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17819