Vietsovpetro - 40 năm thực hiện khát vọng tìm dầu

    Báo Năng lượng Mới
    2 liên quanGốc

    Vietsovpetro biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (trước đây) nay là Liên bang Nga, là liên doanh đầu tiên, một mô hình hợp tác hiệu quả nhất của Việt Nam với nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí.

    PetrotimesTV

    Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/petrotimestv-vietsovpetro-40-nam-thuc-hien-khat-vong-tim-dau-636294.html