Vietnam Post sử dụng xe máy điện giao hàng

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa đưa vào sử dụng 130 xe máy điện vào phục vụ giao hàng chặng cuối tại các bưu cục trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận khu vực phía Nam.

Trước đó, Vietnam Post cũng đã sử dụng 70 xe máy điện cho dịch vụ giao hàng tại TP Hà Nội và các địa phương lân cận.

Vietnam Post đang triển khai "xanh hóa" trong sản xuất - kinh doanh với mục tiêu không chỉ bảo vệ môi trường mà còn mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển bền vững.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của ngành dịch vụ giao nhận hàng hóa, với tần suất sử dụng phương tiện cao, Vietnam Post đã nghiên cứu, thí điểm nhân rộng sử dụng xe điện trong hoạt động chuyển phát hàng của bưu tá, tiến tới với mạng lưới rộng khắp cả nước.

G.Long

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vietnam-post-su-dung-xe-may-dien-giao-hang-196240622203019578.htm