Vietnam Airlines triển khai “Tuần lễ Vàng”

    Gốc

    QĐND Online- Tổng Công ty hàng không Việt Nam vừa công bố chương trình khuyến mại “Tuần lễ Vàng”, áp dụng cho các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.23976.qdnd