Vietnam Airlines tăng 195 chuyến bay dịp lễ 30-4 và 1-5

Vietnam Airlines vừa cho biết, trong dịp lễ 30-4 và 1-5, hãng sẽ tăng thêm 195 chuyến bay trên tám đường bay trong nước có nhu cầu lớn về tải trong giai đoạn từ ngày 27-4 đến ngày 2-5.

Theo đó, tăng 77 chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng; 56 chuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng; bốn chuyến Đà Nẵng - Hải Phòng; 16 chuyến Hà Nội - Nha Trang; 15 chuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang; 21 chuyến TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc; bốn chuyến Hà Nội - Quảng Bình và hai chuyến Hà Nội - Huế. Các chuyến bay tăng chuyến này được khai thác chủ yếu bằng máy bay Airbus A320/321 và ATR72.

Cũng trong giai đoạn này, Vietnam Airlines sẽ thực hiện tăng tải trên một số đường bay quốc tế: đường bay TP Hồ Chí Minh - Băng Cốc (bốn chuyến); TP Hồ Chí Minh - Hồng Công (bốn chuyến) và Hà Nội - Xiêm Riệp (sáu chuyến).