Vietnam Airlines sẽ đầu tư thêm nhiều máy bay mới

    Gốc

    Vietnam Airlines sẽ phát triển sẽ tăng dần đều từ 60 chiếc (năm 2010) lên 85 chiếc (năm 2015) và 107 chiếc (năm 2020)...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=48a220068e655c&page=category