Vietnam Airlines gặp khó khăn do giá tăng

(HNMO)– Thông tin từ TCty Hàng không VN (Vietnam Airlines) cho biết: Trong 3 tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của TCty gặp nhiều khó khăn do yếu tố đầu vào tăng mạnh, nhất là giá nhiên liệu bay đã “đội trần”.