Vietnam Airlines chuẩn bị mở đường bay xuyên Đông Dương

    Gốc

    (HNMĐT) – Từ lịch bay mùa đông năm nay, TCty Hàng không VN (Vietnam Airlines) sẽ mở đường bay xuyên Đông Dương: Hà Nội – Luông Phra-băng – Xiêm  Riệp  và Hà Nội – Quảng Châu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/147949