Vietnam Airlines chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch trên UPCoM

Vietnam Airlines sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM hơn 1,2 tỷ cổ phiếu.

Vietnam Airlines chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch trên UPCoM - Ảnh 1

Nhằm mục đích lập Sở đăng ký sở hữu chứng khoán và chuẩn bị Hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã CK: HVN) thông báo ngày 30/11/2016 sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM hơn 1,2 tỷ cổ phiếu.

Kể từ ngày 29/11/2016, Vietnam Airlines đề nghị VSD ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán HVN của các cổ đông theo quy định. Việc chuyển nhượng cổ phiếu của Vietnam Airlines sẽ được thực hiện sau khi cổ phiếu chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Dự kiến cổ phiếu Vietnam Airlines sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM vào tháng 12/2016.

Tháng 4 năm 1993, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức hình thành với tư cách là một đơn vị kinh doanh vận tải hàng không có quy mô lớn của Nhà nước. Vào ngày 27/05/1995, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được thành lập trên cơ sở liên kết 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không, lấy Vietnam Airlines làm nòng cốt.

Sáng ngày 14/11, Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietnamAirlines) đã tổ chức đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 49 triệu cổ phần. Kết quả 100% lượng cổ phần chào bán được mua hết, trong đó đã có hai nhà đầu tư đặt mua gần hơn 48,3 triệu cổ phần được cho là Ngân hàng Vietcombank và Techcombank. Mức giá bình quân là 22.307 đồng/cp, VietnamAirlines thu về hơn 1,093 tỷ đồng.

Vietnam Airlines khi thực hiện IPO có vốn điều lệ 14.101.840.000.000 đồng, chia thành 1.410.184.000 cổ phần, trong đó cổ phần nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ; cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên chiếm 1,5% vốn điều lệ; cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 20% và cổ phần bán đấu giá cho các nhà đầu tư chiếm 3,5%.