Vietnam Airlines bán và thuê lại (Sale and leaseback) một động cơ dự phòng GEnx-1B74/75

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) đang có kế hoạch bán và thuê lại (Sale and leaseback - SLB) một (01) động cơ dự phòng GEnx-1B74/75 của đội bay Boeing 787 với lịch ToT (transfer of title) vào tháng 09/2018.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) đang có kế hoạch bán và thuê lại (Sale and leaseback - SLB) một (01) động cơ dự phòng GEnx-1B74/75 của đội bay Boeing 787 với lịch ToT (transfer of title) vào tháng 09/2018.

Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia chào mua và cho VNA thuê lại, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Bà Phan Diễm Anh – Ban Tài chính kế toán, email: diemanhphan@vietnamairlines.com.

Ông Nguyễn Quốc Hùng Anh – Ban Tài chính kế toán, email: anhnqh@vietnamairlines.com.

Anh Minh