Vietnam Airlines: 30/11 chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch tại UpCom

Từ ngày 29/11, VSD cũng sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán HVN của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines: 30/11 chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch tại UpCom - Ảnh 1

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UpCom của cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines - mã HVN)

Theo đó, ngày 30/11 là ngày chốt danh sách cổ đông lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán HVN để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UpCom.

Cùng với đó, kể từ ngày 29/11/2016, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán HVN theo quy định tại Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu vào 30/7/2015.

Công ty có vốn điều lệ hơn 12.275 tỷ đồng. Số lượng chứng khoán đăng ký là gần 1,12 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 1/7/2016, Bộ Giao thông Vận tải đang nắm 1,06 triệu cổ phiếu HVN, tương đương tỷ lệ sở hữu 94,44% vốn. Cổ đông chiến lược ANA Holding Inc nắm 9,61% vốn.

9 tháng năm 2016, công ty mẹ Vietnam Airlines đạt lợi nhuận sau thuế 1.773,6 tỷ đồng. Riêng quý III đạt 492,2 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ 2015.

Vân Hạ