VietinBank tăng trưởng nguồn vốn 8,5%

(Công lý) - Kết thúc tháng 9/2014, các chỉ số hoạt động kinh doanh của VietinBank đều khả quan và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về về lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Với lợi thế là Ngân hàng lớn, có uy tín và thương hiệu nên VietinBank vẫn là ngân hàng hấp dẫn nguồn tiền gửi từ các cá nhân và tổ chức kinh tế. Thống kê cho thấy không những nguồn tiền gửi không giảm, mà ngược lại còn có xu hướng tăng do sức hấp dẫn về uy tín, thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ do VietinBank cung cấp. Bên cạnh đó, với mạng lưới rộng khắp cả nước, công tác chăm sóc và tiếp thị khách hàng chuyên nghiệp, có chính sách ưu tiên cho khách hàng có nguồn tiền gửi lớn… nên mối quan hệ tín dụng giữa VietinBank và khách hàng luôn được tăng cường, duy trì ổn định và tăng trưởng đều qua các năm. Điều này giúp cho VietinBank có tỷ lệ tiền gửi của khách hàng dân cư và tổ chức kinh tế luôn ở mức rất cao, thể hiện sự tin tưởng và gắn bó lâu dài của khách hàng đối với VietinBank.

VietinBank tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Cụ thể, tổng tài sản đạt gần 621 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so với 31/12/2013. Nguồn vốn huy động đạt hơn 555 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% so với đầu năm 2014. Dư nợ tín dụng tăng 7% so đầu năm 2014. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 5.480 tỷ đồng. Con số ấn tượng về tăng trưởng nguồn vốn của VietinBank được thể hiện cụ thể: Tính đến 30/9/2014, tổng nguồn vốn của VietinBank đạt 555 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2013.

Để có được nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, VietinBank đặc biệt tập trung vào nguồn vốn có tính ổn định cao. VietinBank đã thu hút tăng trưởng các nguồn vốn từ khách hàng dân cư và tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, VietinBank cũng đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn huy động bằng việc tăng cường khai thác nguồn vốn huy động từ các định chế tài chính trong và ngoài nước. Chính nhờ nguồn vốn này mà hiện nay VietinBank đáp ứng được đa dạng và dồi dào các nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và người dân - trong đó đặc biệt có các gói tín dụng lãi suất thấp và các dự án đầu tư lớn, dự án trọng điểm cấp quốc gia có nhu cầu vốn cao.

Ngoài ra, việc ứng dụng công tác hiện đại hóa trong lĩnh vực quản trị nguồn vốn cũng mang lại hiệu quả cao trong tiện ích của sản phẩm, giảm thiểu thời gian phục vụ khách hàng. Hiện nay, VietinBank đã triển khai thành công phần mềm Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (ALM) hiện đại, đáp ứng đầy đủ theo các yêu cầu của Basel và các chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, năng lực điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý hiệu quả hoạt động của VietinBank.