Vietinbank nhiều vốn nhất

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) trong năm 2012 từ 20.229 tỉ đồng lên 26.217 tỉ đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỉ lệ 20%) và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (tỉ lệ 9,6%) cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, sau khi hoàn thành tăng vốn đây sẽ là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam với 26.217 tỉ đồng. Vietinbank cũng dự tính phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 500 triệu USD. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã nắm 80% cổ phần của Vietinbank và Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế, khoảng 10%